Bagdala: [Poèmes] Dušan Matić

ISBN: 9782729101503

Published: 1984

243 pages


Description

Bagdala: [Poèmes]  by  Dušan Matić

Bagdala: [Poèmes] by Dušan Matić
1984 | | PDF, EPUB, FB2, DjVu, talking book, mp3, RTF | 243 pages | ISBN: 9782729101503 | 9.62 Mb

Душан Матић, песник мислилац, с интелектуалним и философским тежњама. Као стваралац, он није највише дао у младости, као што је у нас најчешће случај, него у зрелом добу. До рата се јављао у часописима (од 1923), а у засебним издањима само каоMoreДушан Матић, песник мислилац, с интелектуалним и философским тежњама. Као стваралац, он није највише дао у младости, као што је у нас најчешће случај, него у зрелом добу.

До рата се јављао у часописима (од 1923), а у засебним издањима само као коаутор. Прву самосталну књигу, збирку есеја Један вид француске књижевности (1952), објавио је у педесетчетвртој, а прву песничку књигу, Багдала (1954), у педесетшестој години живота. Од тада до смрти био је веома плодан у обе те области, и у поезији и у есејистици. Као и дуги надреалисти, прошао је кроз све фазе, од надреалистичке преко социјално-активистичке до неомодернистичке. У првој фази обележја његове поезије јесу: антитрадиционализам, деструкција песничке форме, експериментализам. Песник се не разрачунава само с одређеним видовима традиције него с поезијом као таквом, с песмом, с песничким језиком.

Из таквог односа настале су његове најпознатије, антипесме — Годишња доба, Домаћи задатак, Зарни влач и др., у којима се песник игра језиком и смислом, прави духовите обрте и вербалне досетке, изобличава речи. Уношење социјалних тема, карактеристично за 30-те године, дубоко је преобразило ту изнутра разбијену поезију, дало јој чврстину и усмереност. Песма је добила свој предмет, свој смисао, а песнички револт одређени садржај и сврху. Поема Марија Ручара (1935) коју је написао заједно с А.

Вучом, и неколико других песама међу којима се издвајају Умро је Горки и Број 4-21-35 — (последња је посвећена анонимној девојчици погинулој у Мадриду) — спадају у уметнички најзрелија остварења међуратне ангажоване поезије. На социјалне песме настављају се песме изазване ратним збивањима (циклус Забележено 1941—1944 у Багдали). Оне се ипак разликују од предратних социјалних песама: нису борбене и револуционарно интониране, нису ни родољубиве у традиционалном смислу. То је интелектуална поезија надахнута историјом, поезија човека дубоко замишљеног над судбином света, прелаз од ангажоване поезије средњег периода на интелектуалну поезију остварену углавном после рата, у доба Матићеве пуне стваралачке зрелости.Enter answer

Related Archive BooksRelated Books


Comments

Comments for "Bagdala: [Poèmes]":


fp7-eliquid.eu

©2010-2015 | DMCA | Contact us